Twijfel over je leiderschap?

Van: ‘ik twijfel over mijn leiderschap’ naar ‘ik ben een goede leidinggevende!’

Herken je dat: je werkt in een organisatie maar wilt wel een stap hoger op de hiërarchische ladder zetten. In de weg staan twijfel over je leidinggevende capaciteiten. Of je bent al manager of directeur, maar geregeld vraagt een innerlijke stem of je het wel goed doet. Lees meer over ontwikkeling van goed leiderschap.

1. Ga ik mijn ambitie waarmaken?

In mijn counselingspraktijk ontvang ik regelmatig mensen die onzeker zijn over hun leidinggevende capaciteiten. Ze vragen zich af in hoeverre ze hun ambitie waar kunnen maken of ze wel leidinggevende kunnen worden. Die onzekerheid hoeft niet continu op de voorgrond te staan om toch –op den lange duur- aan je te gaan knagen.

In een groeiproces laat ik hen ervaren waar hun kracht en leidinggevende kwaliteiten zitten. Het counselingstraject maakt dat ze uiteindelijk van hun volledig potentieel gebruik kunnen maken. Dat wil zoveel zeggen als, naast de capaciteiten vanuit iemands persoonlijkheid ook nieuwe kwaliteiten aan kunnen boren. Door een stapsgewijs proces met inzichten krijg je toegang tot een groter scala aan competenties, die inzetbaar zijn daar waar ze binnen de communicatie effectief en efficiënt zijn.

2. Ik twijfel over mijn leidinggevende capaciteiten…

Dit blog is opgebouwd uit 4 stappen van groei, richting zelfvertrouwen als manager. Je zou kunnen spreken van 4 fasen in de professionele ontwikkeling. Deze tweede stap van twijfel is een stap die eerlijkheid vergt. Leidinggevenden die eerlijk durven toe te geven dat ze nog iets te leren hebben, komen het verst. Ik zie dit als de belangrijkste stap in het hele traject. Door de twijfel toe te geven sta je open om naar jezelf te kijken.

Wanneer ben je een goede leider? Ooit schreef ik een blog over positief leiderschap, over de impact van waardering uit leren spreken naar het team toe. Daarnaast valt of staat goed leiderschap onder meer met twee andere aspecten:

enneagram
 • Zelfmanagement: een eigen koers realiseren, rekening houdend met de eigen sterke en zwakke kanten.
 • Teammanagement: afstemmen op individuele behoeften van teamleden

Ik focus in dit blog op deze twee aspecten en laat dus andere invloeden, zoals bijvoorbeeld de mate van groepsdynamiek kunnen zien en hanteren, achterwege.

Je moet eerst jezelf goed kunnen managen, alvorens je een ander kunt managen.

Zelfmanagement betekent je bewuster worden van jezelf en je automatische patronen. Niet in de hectiek van de dag meegaan maar alert en helder beslissingen kunnen nemen. Beseffen welke keuze uit jouw persoonlijkheid voortkomt of wat in belang van het hele team is. Een hoog gehalte aan zelfmanagement brengt daarom minder timemanagement problematiek met zich mee. Door groei in zelfmanagement, ontwikkelt het zelfvertrouwen zich ook ten positieve. Je leert omgaan met faalangstige gevoelens en de relativiteit ervan waar te nemen.

Het enneagram vormt hierin een krachtige methode voor zelfactualisatie. Dit omdat we naast werken aan gedragskenmerken, kwaliteiten en vanzelfsprekendheden ook juist werken met de diepste drijfveren: de motivatie achter gedrag. Hierdoor is de ontwikkeling in het professioneel functioneren permanent.

If you change the way you look at things, the things you look at change.

De onderliggende vraag is steeds: hoe kijk jij naar de werkelijkheid? Hoe duid jij een situatie en hoe relatief is dat? Na de inzichten die tijdens dit proces als kwartjes vallen, draait het counselingstraject om het leren omgaan met je eigen automatische patronen en valkuilen. Je valkuilen kunnen hanteren tijdens het handelen op de werkvloer en daadwerkelijk, concreet je nieuwe competenties in kunnen zetten daar waar nodig.

3. Ik denk dat ik een goede leidinggevende ben

Het tweede aspect: teammanagement, kan pas groeien wanneer de manager kan onderkennen dat eigen vanzelfsprekendheden lang niet altijd de vanzelfsprekendheden van verschillende medewerkers zijn. Het enneagram kan hierin van waardevolle betekenis zijn, om te ontdekken hoe collega’s naar de situatie kunnen kijken.
We kunnen spreken van 9 brillen waardoor we naar de werkzaamheden kijken. Kortgezegd is aan te geven wat verwachtingen van teamleden zijn, die door een andere typebril de werksituatie beschouwen.
Wat zijn verschillende behoeften en van teamleden waaraan een manager in hun ogen moet voldoen om een goede leider te zijn?

 • Type 1 * accuratesse, doelgericht, consequent en respectvol communiceren
 • Type 2 * complimenteus, vanuit een gevoel van wederkerigheid leiding geven
 • Type 3 * resultaatgerichtheid, efficiëntie, oog voor succes en ambitie
 • Type 4 * aandacht voor eigenheid, verbinding en de gevoelswereld
 • Type 5 * cognitief ingesteld, structuur en ruimte, privacy bewakend
 • Type 6 * congruent, anticiperend en aandacht voor worst-case-scenario’s
 • Type 7 * ruimte voor diverse ideeën, snelheid en enthousiasme
 • Type 8 * duidelijk, respectvol, to-the-point en stevig
 • Type 9 * overzichtelijk, waardering, oog voor harmonie en nuancering

Je zou bijna denken: ‘dat is een onmogelijke taak om aan al die verwachtingen te voldoen’. Het besef van deze waarden zijn echter al helpend om je aandacht ervoor te laten groeien. Zo kreeg ik door zelf te werken met het enneagram veel meer zicht op het belang van privacy, verlangen en trots. Eerder had ik daar niet veel oog voor, nu kan ik zeggen dat mijn zelfmanagement daarin aanzienlijk is vergroot.

4. Ik ben een goede leidinggevende!

Op het moment dat het vertrouwen over leiderschapscapaciteiten gegroeid is, wordt het traject afgebouwd en kan de manager stevig op eigen benen staan. Het moment dat iemand met geloof en vertrouwen in eigen kunnen uitspreekt: “ik ben een goede leidinggevende!”, is een dankbaar moment voor beide partijen. Ik vier dan met de coachee het succes, het eindresultaat van het traject.

Ben je nieuwsgierig naar waarmee jij persoonlijkheden kunt triggeren of wat verschillende communicatiestijlen of details zijn binnen de persoonlijkheidsstructuren? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

In het commentaarveld lees ik graag wat voor jou zelfmanagement betekent en hoe je dit toe past. Met dit voorbeeld inspireer je anderen!

Om mijn dankbaarheid voor je input te tonen, stuur ik jou de

7-daagse challenge; Timemanagement

Met deze gratis challenge kun je zelf aan het werk.
Aan de hand van zelfreflectievragen en oefeningen, ontwikkel je meer efficiëntie met als resultaat minder werkdruk en stress.

Bedankt voor je aandacht.
Op jouw professionele groei!

Delen via FacebookDelen via TwitterDelen via Google+Delen via LinkedInDelen via E-mail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

« »