Teammanagement: teambuilding

Lean & zelfmanagement

Lean-management leert ons over ‘meer kunnen doen met minder’, over efficiënte innovatie. Lean-thinking is toepasbaar in processen ten behoeve van kwaliteitsverbetering voor uw klant.

Het dilemma is dat we lean niet kunnen bewerkstelligen zonder zelfmanagement van medewerkers. Zelfmanagement betekent voor iedereen iets anders; iedere medewerker is immers uniek?
Hoe ze anders zijn, vertelt het enneagram ons onder meer.

Hier ligt ook de oplossing; teambuilding aan de hand van het enneagram laat teams zien wat 9 verschillende motivatoren zijn voor gedrag. Door bewust te worden van deze verschillende vanzelfsprekendheden, ontstaat er begrip tussen collega’s en effectieve communicatie.

Tegemoet komen aan de waarden van alle teamleden, voorkomt dat processen vertragen en deadlines gemist worden. Lean-thinking en zelfmanagement komen bij elkaar omdat het enneagram rijk is aan informatie over mensenkennis. Verschil in waarden en vanzelfsprekendheden tussen collega’s worden naar de oppervlakte gebracht. Door deze bewustwording in het team, wordt efficiënt communiceren mogelijk.

teamkennis - Teambuilding Vick voor flipover

Teambuilding

Impact van teambuilding

Het effect van teambuilding is diepgaand inzicht in communicatieve interactiepatronen. Welke motivatie ligt ten grondslag aan specifiek gedrag? Inzicht krijgen in motivatie van collega’s zorgt voor;

  • professionele conflicthantering
  • optimaliseren van samenwerking
  • juiste mensen op de juiste plaats
  • vaardigheid in leiderschap
  • teamontwikkeling
  • verbetering van timemanagement

Teambuilding met bovenstaande doelstellingen, zonder het enneagram erbij te betrekken, behoort zeker ook tot de mogelijkheden. Sommige opdrachtgevers kozen hiervoor. We stemmen volledig af op de behoefte van het team.