Teammanagement: Coaching met impact

Diepgang in professionele communicatie met logische niveaus van Bateson

Impact coaching is een training speciaal voor professionals die volwassenen begeleiden. Professionals die meer impact in hun begeleidingsgesprekken willen realiseren door zich de kennis en kunde van ‘de logische niveaus van Bateson’ eigen te maken.

De training is geschikt voor bijvoorbeeld begeleiders van hulpverleningsinstellingen of docenten/mentoren in het vervolg onderwijs. Van veel medewerkers binnen organisatie als GGZ en jeugdhulpverlening vernam ik dat ze ook werken met de logische niveaus van Bateson. Echter, ze kennen het theoretische model wel, maar implementeren niet de methode hoe dit in coaching toe te passen is. Deze training legt juist de nadruk op de toepasbaarheid van het model. Deelnemers werken concreet aan het optimaliseren van hun gespreksvaardigheid door de werkwijze van dit model toe te passen.

Een coach, docent, therapeut, begeleider of mediator herkent vaak dat sommige cliënten voornamelijk willen praten over een gebeurtenis, een situatie. Voor deze cliënten is het een uitdaging om hun eigen aandeel in die situatie te zien. De gesprekken verlopen dan stroef en zonder veel effect, dat frustreert bij coach en cliënt. De leer van Bateson helpt hen bewuster te worden van eigen gedrag, kwaliteiten, vaardigheden, overtuigingen en meer. Het resultaat is eerder gedragsverandering bij de cliënt.

Teamkennis - Bateson

Je kunt het probleem niet oplossen met hetzelfde denkniveau dat het probleem creëert.

– Albert Einstein

Routekaart en navigatie voor hoge impact in gesprekken

Het model ‘de logische niveaus van Bateson’ biedt een routekaart, waarin helder wordt op welk niveau een cliënt communiceert. Welke concrete invloed kan een begeleider uitoefenen in een gesprek? Hoe zorgt een begeleider ervoor dat een cliënt zichzelf op een niveau dieper gaat observeren? Met dit model hebben we een navigatiesysteem in handen waarmee we de cliënt op efficiënte wijze naar de eindbestemming van zijn of haar pad brengen.

Coaching of begeleiding wordt symbolisch wel eens beschreven als het afpellen van de schillen van een ui. De leer van Bateson kunnen we zien als een concrete methode met weergave van deze schillen. Deelnemers leren hoe ze laag voor laag de casus af kunnen pellen en verdieping in het gesprek aan brengen. Allemaal ten behoeve van een blijvende verandering in het leven van de cliënt of coachee.

Het resultaat van deze training is een grotere impact in begeleidingsgesprekken.
Breng met het dagelijks werk van begeleiders naar een geheel nieuw level!
Lees hier meer over Gregory Bateson.