Teammanagement: enneagramtraining

Effectieve samenwerking

Hoe realiseren we effectieve samenwerking in teams? Ik hanteer hiervoor onder meer een klassiek, dynamisch en duurzaam psychologisch instrument; het enneagram. Diverse algemene technieken, modellen en methoden zet ik binnen enneagramtraining in waar nodig. Ik ben echter nog nooit een krachtiger, diepgaander instrument tegengekomen dan het enneagram;

 • Klassiek, omdat het model in de loop van de eeuwen steeds verder door is ontwikkeld.
 • Dynamisch omdat de 9 typen veel invloeden kennen binnen het model, waardoor we uiteindelijk tot 108 varianten komen.
 • Duurzaam omdat de 9 typen naast persoonlijkheidskenmerken tevens de diepste drijfveren beschrijft; de motivatie achter gedrag. Dit maakt het model niet tot een quick-fix maar een blijvende gelegenheid tot ontwikkeling.
 • Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Een van de meest helpende methoden om tot zelfkennis te komen,
  is de weg van het enneagram. Het is een zeer oude, maar vooral verrassende benadering van de menselijke persoonlijkheid in al haar verscheidenheid. – Drs. George Wüst s.j.

Met de plattegrond die het enneagram ons biedt, kunnen we onszelf, collega’s én klanten beter leren kennen. We leren de motivatie achter het gedrag van mensen begrijpen. De stap van onbewust onbekwaam richting bewust bekwaam functioneren, kan dan worden gezet. Herkent u dat medewerkers verschillende vanzelfsprekendheden kunnen hebben? Dat medewerkers hun aandacht automatisch en eenzijdig richten?

Ieder enneagramtype kent een eigen manier van kijken naar de werkelijkheid. Die specifieke automatische aandacht heeft effect op communicatie, planning en het functioneren van medewerkers. Wat zou het effect zijn van het gezichtsveld van de volgende enneagramtypen? Ontdek het in de vlog-reeks: het enneagram in 1 minuut.
Mensen die zich herkennen in het communicatiepatroon van een specifiek enneagramtype, hebben hun aandacht van nature bij:

Teamkennis - teamtraining
 • Type 1: punctualiteit, verbetering, duidelijk, zorgvuldig en verantwoordelijk zijn.
 • Type 2: verbinding, wederkerigheid, wensen en behoeften van anderen, attent en beschikbaar zijn.
 • Type 3: doelgerichtheid, efficiëntie, de beste zijn, gewaardeerd en gezien worden.
 • Type 4: emotie, wat nu ontbreekt, verlangen, verbinding, afgewezen worden.
 • Type 5: privacy, ratio, kennis, analyses, (verborgen) verwachtingen van anderen.
 • Type 6: waakzaamheid, anticiperen, veiligheid, risico’s en betrouwbaarheid.
 • Type 7: variatie, vrijheid, positieve ideeën, mogelijkheden, alles wat fascineert.
 • Type 8: duidelijkheid, kracht en controle, (on)rechtvaardigheid, beschermen, en respect.
 • Type 9: harmonie, behoefte en mening van anderen, nuancering, bescheidenheid.

That is actually our true power: to be able to put our attention where we want it. -Renée Rosario

Bewust bekwaam door doeltreffende methode

Je kunt zeggen dat de specifieke automatische aandacht maakt dat medewerkers een verschillende werkelijkheid ervaren vanuit hun persoonlijke referentiekader. Door dit verschil in waarnemingsfilter, begrijpen medewerkers elkaar niet altijd. Vanuit hun eigen, persoonlijke vanzelfsprekendheden is er weinig begrip of waardering voor het referentiekader van collega’s. Hierdoor ontstaan ruis in communicatie die ten koste gaat van effectieve samenwerking. Meer over referentiekaders binnen het eneagram in deze podcast.

Als instrument kent het enneagram naast een psychologisch model ook een methode. Deze methode van aandachttraining brengt ons een oplossing voor uitdagingen in communicatie. Aandachttraining kenmerkt 9 vormen van mindfulness die tegenwoordig zeer succesvol binnen bedrijven wordt ingezet.

De stap naar efficiënt communiceren kan aan de hand van de methode van het enneagram worden gezet. Zo maken medewerkers gebruik van hun volledig potentieel ten behoeve van optimaal functioneren in uw organisatie. Over de meerwaarde en positie van het enneagram tussen andere HR-instrumenten is in dit uitgebreide blog te lezen.

Timemanagement, stress, reorganisatie of burn out

Dat een enneagramtraining een training over het enneagram is spreekt voor zich. Wat wellicht minder een open deur lijkt, is dat er diverse doelstellingen of thema’s zijn voor het kader van een training. Daarmee is het een antwoord op ieder probleem of uitdaging binnen een organisatie. Het enneagram is zo breed en diepgaand dat het type aan de basis van onze persoonlijkheid staat. Die persoonlijkheid nemen we mee in onze professie. Voorbeelden van thema’s voor een enneagramtraining kunnen zijn;

 • Hoe is timemanagement verschillend per type?
 • Hoe verhoog je de mate van zelfsturing in een team?
 • Hoe gaan verschillende typen om met verandering zoals tijdens een reorganisatie?
 • Hoe vinden mensen balans in hun werk, hoe voorkom je stress of een burn-out?
 • Hoe communiceer je met een klant zonder te triggeren, hoe ga je om met weerstand?
 • Wat is ‘gezond werken’ en vitaliteit voor iedere persoonlijkheid?
Teamkennis - enneagram training

Het enneagram kent een bijna onbegrensde toepassing op allerlei terreinen van leven en samenleving.
Het is een geweldig hulpmiddel op de weg van zelfkennis en zelfontplooiing. Je zou het enneagram dus een wegwijzer kunnen noemen. Een wegwijzer op de weg van de zelfkennis en de zelfwording.
– Drs. George Wüst s.j.

De training heeft een doelstelling die wordt afgestemd op processen in uw organisatie. Wat in het team speelt op micro-, meso- en macroniveau, staat centraal tijdens de training. Er is veel ruimte voor individuele inbreng van deelnemers. Kortom, de enneagramtraining is afgestemd op wat er speelt op de werkvloer. Door deze werkwijze biedt het een verhoging van de arbeidssatisfactie en komt tegemoet aan de doelstelling van ieder specifiek team.