Teambuilding richting efficiënte communicatie met compassie

efficiënte communicatie:

Het enneagram is reeds geruime tijd een diepgaand instrument voor intensieve persoonlijke ontwikkeling. Dat het ook een methode bevat om in professionele omgeving aan effectiviteit te winnen, is vaak minder bekend. Hoe kunnen we dit realiseren? In welke vormen kan het enneagram een meerwaarde bieden in het werken met mensen?
Naast individuele toepassingen binnen een één-op-één setting biedt het enneagram houvast in de samenwerking van groepen. In dit blog neem ik jullie mee in de wereld van teams en teambuilding.

Als het goed loopt staan we er wellicht niet altijd bij stil; maar samenwerken in een team is vaak een hele uitdaging! Die verscheidenheid aan persoonlijkheden met ieder een eigen kijk op de gezamenlijke doelstelling en de te stellen prioriteiten op weg richting dat doel. In kleine of grote teams; efficiënt communiceren komt die doelstelling en de intercollegiale sfeer ten goede. Hoe bewerkstelligen we dat?

complementair

Het is verstandig van bedrijven als ze zoeken naar teamleden die complementair aan elkaar zijn. Enerzijds vanwege een passende verdeling van taken en functies. Anderzijds om zorg te dragen voor verscheidenheid aan visies; om niets uit het oog te verliezen.
Er zijn legio modellen met rollen bekend waarin gedragskenmerken staan beschreven. Vaak hanteren organisaties een model passend bij hun eigen missie en visie. Met deze modellen kun je een mooie start maken voor het samenstellen van een complementair team. Een eerste stap van bewustwording op basis van het gedrag van medewerkers.

Een tweede stap wordt noodzakelijk als collega’s vanwege de complementaire samenstelling minder begrip voor elkaar kunnen tonen. Juist door verschillen in patronen van denken-voelen en handelen, kan er wrijving ontstaan. Hoe kunnen we in organisaties deskundigheid benutten als het intermenselijke contact in de weg staat?
Bij deze vervolgstap van bewustwording in teamsamenwerking biedt het enneagram een meerwaarde. Ook dit klassieke instrument kent 9 typebeschrijvingen van gedrag, kwaliteiten en overtuigingen. Maar de wereld bestaat natuurlijk niet uit slechts 9 typen mens. Zou het zo kunnen zijn dat er 9 manieren bestaan om situaties te bekijken? 9 drijfveren die beschrijven waar aandacht automatisch naartoe gaat?
• Bijvoorbeeld aandacht voor controle of flexibiliteit,
• aandacht voor detail of efficiëntie
• en aandacht voor empathie of taakgerichtheid.

Bij het reflecteren op deze voorbeelden bemerk je waarschijnlijk zowel de aanvullende kwaliteiten onder de drijfveren als de triggers die het op kan roepen. Je kan je waarschijnlijk al een voorstelling maken hoe de communicatieve verschillen kunnen zijn tussen teamleden die vanuit een specifieke bril naar een teambesluit kijken.
Waarschijnlijk hoef ik geen nadruk te vestigen op preventief te handelen binnen teamcommunicatie. Menig manager kent de voordelen qua tijdswinst als communicatiepatronen in een vroeg stadium helder zijn, zodat de opwaartse spiraal in gang kan worden gezet.

team én individu in communicatie

Hiervoor schreef ik al over de ‘verscheidenheid aan persoonlijkheden met hun eigen kijk op de gezamenlijke doelstelling’ en ‘niets uit het oog te verliezen’. Het enneagram gaat niet alleen over gedrag maar over de andere 8 blikvelden leren zien naast je persoonlijke automatische blikveld. Werken met het enneagram kent tijdens een teambuilding een tweeledig effect; naast de positieve ontwikkeling in groepscohesie ontstaat individuele communicatieverbetering.

Eerst beschouwen we de bewustwording van die groepsdynamiek. Inzicht in alle 9 blikvelden komt de teamsamenwerking ten goede vanwege het begrip voor de diverse zienswijze van collega’s. Na een teambuildingsessie krijg ik de feedback terug dat deelnemers zichzelf beter hebben leren begrijpen en tevens compassie kregen voor zichzelf en collega’s. Inzicht in elkaars kwaliteiten en valkuilen maakt dat er een transparante basis is voor samenwerking en teamleden elkaar kunnen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Mijn ervaring is dat met name dit laatste een reden is voor managers om teambuilding in te zetten; het team weer op te bouwen.

Het ‘tweeledige effect’ dat ik hierboven benoemde, bestaat tevens uit de individuele communicatieverbetering. Als werknemers zich bewuster worden van hun functioneren, kunnen ze adequater handelen. Hun zelfmanagement wordt vergroot wanneer ze in staat zijn om te kiezen tussen welke ‘enneagrambril’ passend is in een specifieke situatie. Niet vanuit hun eigen automatisme reageren maar goed en helder in kunnen spelen op een situatie, versterkt de beroepsbekwaamheid van de individuele medewerker.

communicatie ontwikkeling in de praktijk

Voorbeelden hiervan zijn een daadkrachtige collega die meer oog krijgt voor de kwetsbaarheid van zichzelf en anderen. Afhankelijk van de situatie kan hij de kwetsbaarheid of de daadkracht inzetten. Of de collega die haar aandacht van nature bij analytische zaken heeft en zich nu met kennis van het enneagram beter leerde verbinden met haar team. Door de bewustwording is er een keuzemogelijkheid ontstaan tussen de diverse blikvelden.

Met de 9 enneagrampatronen van denken, voelen en handelen krijgen deelnemers aan een teambuildingsessie concrete handelingsalternatieven aangereikt. Dit roept in de praktijk minder triggers op tussen medewerkers ten behoeve van een communicatie rijk aan compassie die een efficiënte samenwerking ten goede komt.

Ik wil daarom afsluiten met een bekende quote:

Zegt de directeur tegen de HR-manager: “Wat als we investeren in onze mensen en ze gaan daarna weg?”. Zegt de HR-manager: “Wat als we het niet doen en ze blijven?”

Ik lees graag jouw reactie of vragen in het commentaarveld.

Om mijn dankbaarheid voor je input te tonen, stuur ik jou de

7-daagse challenge; Timemanagement

Met deze gratis challenge kun je zelf aan het werk.
Aan de hand van zelfreflectievragen en oefeningen, ontwikkel je meer efficiëntie met als resultaat minder werkdruk en stress.

Bedankt voor je aandacht!
Op jouw professionele groei!

Delen via FacebookDelen via TwitterDelen via Google+Delen via LinkedInDelen via E-mail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

« »