Bedankt voor je interesse!

  • Om je gericht van dienst te kunnen zijn, kun je de volgende opties aanvinken:
Sluit dit venster.

Talentmanagement: type-interview

Specifieke kernkwaliteiten en aandacht

Wat zijn de kernkwaliteiten en valkuilen van iedere individuele medewerker? Wat zijn de drijfveren en motivatie achter gedrag?
Het enneagram is een psychologisch model met 9 typen die naast gedragskenmerken, de drijfveren onder dat gedrag beschrijven. Referentiekaders die waarneming en gedrag onbewust beïnvloeden. Meer over de impact van referentiekaders in 8 vlogs van 1 minuut.
Een type-interview is een gedegen onderzoek naar de diepste lagen van de persoonlijkheid, en hun impact op het functioneren op de werkplek.

De doelstelling van een type-interview is niet identificatie met een type,
het doel is om te ontdekken welk patroon van denken-handelen-voelen het persoonlijke automatisme is. Het brengt bewustwording van het patroon waarin de medewerker gevangen zit, om het te veranderen.

Deze bewustwording maakt dat we leren waarom we doen wat we doen. Motivatie achter ons gedrag wordt helder wat een positief effect heeft op professioneel functioneren. Medewerkers krijgen door het type-interview meer zelfinzicht en zelfwaardering waardoor verdediging in communicatie niet langer nodig is. Dat bespaart alle betrokkenen in (dreigende) arbeidsconflicten tijd en energie.

Naast de functie van een type-interview binnen een een individueel coachtraject, heeft het ook een meerwaarde in de selectieprocedure voor nieuwe medewerkers. Een goed functionerend team kent een goed evenwicht tussen alle aanwezige kernkwaliteiten. Wanneer bekend is in welke type-patronen de teamleden zich herkennen, worden lacunes en sterke punten van het team concreet en helder. Meer informatie over de enneagramtypen is te ontdekken in deze podcast.

Hoe ouder ik word, hoe meer geïnteresseerd ik raak in de manier waarop we ‘de waarheid’ bekijken. Want wat belangrijk is, is hoe we gebeurtenissen beleven. Onze perceptie bepaalt hoe onze wereld eruit ziet.

– Elizabeth Gilbert

De enneagramtypen tonen ons 9 verschillende vormen van selectieve perceptie. Uiteindelijk laat het instrument ons 108 percepties zien van (vaak onbewuste) automatische aandacht, 108 verschillende referentiekaders. Voor het optimaal functioneren van medewerkers, is het relevant om te weten wat hun automatische communicatiepatronen zijn, herkenning van referentiekaders.
Alles wat aandacht krijgt, groeit. Daarom is het essentieel om bewust te zijn waar onze aandacht automatisch naartoe gaat. In een type-interview wordt de persoonlijke automatische aandacht onderzocht, om de ontwikkelpotentie zichtbaar te maken.

Als karaktertypering is het enneagram allesbehalve een statische benadering van menselijk gedrag.
Het is een aan de werkelijkheid getoetste wegwijzer, die het ingewikkelde patroon van functioneren van de menselijke psyche inzichtelijk maakt. De individuele verschillen worden niet weggepoetst.

– Drs. George Wüst s.j.

Intensieve zelfreflectie en zelfkennis

In een individueel gesprek van ruim anderhalf uur, verhogen medewerkers hun zelfreflecterend vermogen. Dit is ook online mogelijk via beeldbellen. Het enneagram beoogt ieders zelfkennis op gedetailleerde wijze te vergroten. Dit begint met herkennen van eigen communicatiepatronen, valkuilen en kwaliteiten. Doelstelling van het type-interview is van de 9 typen er zoveel mogelijk uit te sluiten. We komen dus nog niet altijd op één type uit. Voor het proces van zelfonderzoek na het interview, is het beter om de overblijvende typen in de praktijk met elkaar te kunnen blijven vergelijken.

Er is speciaal leesmateriaal beschikbaar om het drijfverenonderzoek te versterken. Dit leesmateriaal is (na 17 jaar) vernieuwd waarover ik in dit filmpje meer vertel. In het type-interview kijken we naar de buitenkant van een type. Tijdens een eventuele vervolgsessie kijken we naar de binnenkant van het referentiekader. Die extra coachsessie is optioneel te boeken wanneer het passend is. Daarin verdiepen we het drijfverenonderzoek en ontvangen extra leesmateriaal om meer stappen te zetten in het loslaten van vaste patronen.

Enneagram

Lees over de impact van het type-interview:

Een type-interview kan, zeker voor het niet cognitieve deel, meerwaarde hebben boven de persoonlijkheidsvragenlijsten van sommige assessments.
Mede omdat niet het gedrag maar de onderliggende drijfveren die leiden tot bepaald gedrag duidelijk worden.

Danielle Govaerts

Teamleider informatiemanagement en Programmamanager i-NUP bij de Gemeente Epe

Ik vond het type-interview heel waardevol en verfrissend omdat ik stukken van mijzelf nu vanuit andere hoeken kon bekijken. Vick kan heel goed luisteren en is heel sterk in scherpe gerichte persoonlijke vragen stellen. Zij vult nooit een antwoord voor je in, maar laat je zelf nadenken. Vick gaf mij de ruimte en aandacht die ik nodig had, echt een aanrader.

Ayu Polak

filmproducente/regisseuse

Vick heeft een open en prettige persoonlijkheid. Door de manier waarop zij de vragen stelt om het enneagramtype vast te stellen, lijkt het of zij door mij heen kon kijken en mij heel lang kende. Na het eerste gesprek ging ik weg met een vrij/ontspannen gevoel. HEERLIJK! Op dit moment volg ik een training bij Vick.

Roos Pourier

Adviseur Financieel

In het type interview is ze gestructureerd en deskundig door de vragen die ze stelt en de verbanden die ze weet te leggen met de verschillende typen. Het type-interview raad ik iedereen aan die snel en op gerichte manier naar zichzelf wil kijken en zichzelf beter wil leren kennen, juist ook in relatie tot anderen. Om als interviewer achter het juiste enneagramtype te komen, getuigt van inzicht en betrouwbaarheid.

Carla Schrooyen

Projectleider ROC West-Brabant

Hoe divers de situaties in je leven ook zijn, de diepgang van het enneagram en het professionele type-interview bij Vick leggen schijnbaar moeiteloos de onderliggende drijfveren bloot.

M.R.

Ik heb Vick leren kennen als een spontaan, integer persoon met een open blik en houding. Hierdoor stelt ze je direct aan het begin van het gesprek op je gemak waardoor je makkelijk(er) antwoordt op vragen. Ik heb door het gesprek, ondanks dat ik dacht al aardig wat zelfkennis te hebben, meerdere aha- en herkenningsmomenten gehad. Mijn interesse in het enneagram als hulpmiddel hierbij was nu definitief gewekt.

Miranda Eijbrink

Concrete werkwijze

In een diagnostisch gesprek worden vragen aangeleverd volgens een script. Degene die het interview ondergaat, kan dan starten met exploreren welke thema’s al dan niet bij de eigen persoonlijkheid passen. Het script is opgebouwd uit open vragen die gericht zijn op het verleden en heden in verschillende situaties. Zo ontstaat er een heel persoonlijk beeld. Deze wijze van werken is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde, langdurig ontwikkelde methode van Helen Palmer.

Het type-interview wordt voorafgaand aan een training of counselingstraject aangeboden. Maar het kan ook als een op zichzelf staand onderzoek gezien worden, ten behoeve van professionele bewustwording.