Bedankt voor je interesse!

  • Om je gericht van dienst te kunnen zijn, kun je de volgende opties aanvinken:
Sluit dit venster.

Talentmanagement: coaching & counseling

Competenties verwerven: zelfmanagement

Coaching helpt om nieuwe competenties eigen te maken. Tegenwoordig wordt er veel van medewerkers verwacht, zodat ze breed inzetbaar zijn. Het is niet eenvoudig om uit onze comfortzone te treden en weerstand te overbruggen tegen competenties die we niet van nature hebben.

Hoe verwerven we competenties die niet onze kernkwaliteiten zijn?
Door niet alleen op gedragsniveau nieuwe vaardigheden aan te leren maar juist te ontwikkelen op het niveau van onze diepste drijfveren. In deze video een uitleg over hoe drijfveren de waarneming beïnvloedden. Met het wegnemen van belemmerende overtuigingen en aanleren van inzicht in eigen aandeel, komt Enneagram Proces Counseling tot een blijvend resultaat van zelfmanagement: grip op je gedrag, gevoel en gedachte.

Het enneagram kent (weliswaar ook) een aantal persoonlijkheidstypen (…) maar kent daarnaast uitgebreide mogelijkheden om terugval en groei van onze persoonlijkheid te herkennen en begeleiden.

– Drs. George Wüst s.j.

Medewerkers zijn na hun traject effectiever en capabel voor hun functie. (Online) coaching kent zo een tweeledig effect:

  • verhoging van de arbeidssatisfactie van de werknemer én
  • verbetering van het bedrijfsrendement vanwege efficiënte communicatie.

Teamkennis - Comfortzone

Managers gaven hun medewerkers feedback na het coachtraject;

Je zit zichtbaar wat minder strak in je vel.

Je bent lichter geworden in je communicatie: je laat humor zien en je ogen stralen ook zichtbaar vaker.

Daarbij valt mij met name de positieve en pro-actieve wijze op waarop je de verbinding legt met de diverse disciplines.

Je bent positiever in een gesprek, luistert en vraagt door. Je controleert ook of jouw aannames kloppen.

Teamkennis - Coaching Tools

Eclectische benadering

De werkwijze van een Enneagram Coach & Counselor is eclectisch. Dat wil zeggen dat we uit diverse algemene coachinstrumenten de meest krachtige kiezen, welke:

  • past bij persoonlijkheid en eigenheid van coachee,
  • aansluit bij de gewenste leerstap,
  • afgestemd is op de fase in het leerproces waarin de coachee verkeert, (enneagramprocesfase)
  • én rekening houdt met het enneagramtype waarin de coachee zich herkent. Waarover meer in deze podcast.

Door deze benadering wordt counseling een effectief, diepgaand en concreet leertraject. Tegenwoordig ook online beschikbaar via beeldbellen.
Enneagramcoaching draait niet om verbeteren wat verkeerd is. Het doel is inzien dat je ten diepste al goed bent zoals je bent. Juist dit biedt concreet bewust-zijn en groei! Deze overtuiging brengt een stevige basis om eigen kwaliteiten aan te vullen met kwaliteiten van andere enneagramtypen.
Na een intake en type-interview volgt het werkelijke traject. Het enneagram procesmodel voor coaching, welke 9 fasen kent. De opzet is om in gemiddeld 9 consulten, van ruim een uur, te komen tot een verbetering van de huidige situatie. De benodigde hoeveelheid sessies is afhankelijk van het verloop van het proces.

Het doel van het ontwikkelen van mensen, moet zijn: individuele medewerkers in staat stellen hun talenten en capaciteiten ten volle te ontwikkelen, zodat ze effectief kunnen zijn in hun werk voor de organisatie.

– Roger E. Allen

Ziekteverzuim en loopbaanontwikkeling

Enneagram Proces Counseling is preventief in te zetten om ziekteverzuim tegen te gaan. Medewerkers leren bijvoorbeeld met stress omgaan door de methode van aandachttraining. Binnen loopbaanontwikkeling is het van belang de kernkwaliteiten van iedere medewerker te herkennen en ontwikkelen. Het enneagram is hiervoor een effectief instrument, uitermate geschikt om na het opstellen van een POP de ambitie te realiseren.

Impact van counseling:

Ik heb bewondering voor Vick en hoe zij haar gave gebruikt om andere mensen te leren zichzelf te begrijpen en iedereen in zijn/haar waarde laat. Het was voor mij een leerzaam traject en ik heb mijn doel bereikt, dankzij de doortastendheid van Vick. Ik heb mijn onbevangenheid teruggekregen en kan het stuur loslaten.

P. van Ommen

Bedankt voor het coaching traject van de afgelopen 9 maanden. In een goede en ontspannen sfeer heb ik veel geleerd. Het enneagram is een mooie manier om jezelf en anderen te leren kennen. Het doel was om een betere balans tussen werk en privé te vinden, om makkelijker nee zeggen en om duidelijker grenzen te stellen en te bewaken. Dat is gelukt! Daarnaast heeft het traject ook een positieve uitwerking gehad in de verhouding ontspanning/inspanning en tijd nemen voor jezelf. Al met al een bijzondere en positieve ervaring.

Jan

Ik heb het gevoel dat er een goede basis ligt waarop ik verder kan bouwen en veel effectiever kan functioneren als adviseur. Ik ben er van overtuigd dat het zelfinzicht en de instrumenten die Vick me aangereikt heeft de sleutel tot succes zijn.

E.L.

Ze heeft me geleerd dat ik heel goed wat meer power kan laten zien en voor mezelf kan opkomen, zonder mijn zachte kant te hoeven verliezen. Bedankt Vick!

Anoniem

Vick heeft een open en prettige persoonlijkheid.  Zij is in staat een veilige omgeving te bieden en je uit te nodigen en ook uit te dagen om over je zelf en je gedrag na te denken. Ze reikt je daarbij handvatten en tools aan die je daarvoor kunt gebruiken.

Jan H.

Een coach die je alle antwoorden voorkauwt, daar heb ik er genoeg van gezien en ik had er schoon genoeg van. Toen kwam ik bij Vick terecht, en ik had geen betere keuze kunnen maken. Als geen ander weet Vick de juiste vragen te stellen, zodat ik zélf tot de antwoorden kwam. Op een open, eerlijke en ontspannen manier begeleidde Vick me naar een scala van nieuwe inzichten.

M.R.