Meer begrip brengt efficiëntie (deel 2)

Hoe belangrijk is de waarde van je collega voor jou?

Deel 1 van dit blog over de platina regel toonde ons dat de allen anders zijn. In deel 2 kijken we naar hoe we anders zijn en hoe we vervolgens kunnen afstemmen op behoeften van collega’s omwille van efficiënte, duurzame communicatie.

Navigating the best way to treat others

Even terug naar: ‘we zijn niet allemaal gelijk’ uit deel 1 van dit blog. Dit is het moment waar de meerwaarde van het enneagram om de hoek komt kijken. We hoeven er niet vanuit te gaan dat de ander hetzelfde behandeld wil worden als wij dat willen. Iedereen is toch uniek en anders?

Over hoe we anders zijn vertelt het enneagram ons meer. De 9 (en uiteindelijk 108) verschillende typen vertellen ons over specifieke drijfveren en behoeften. We focussen op 9 typen om het overzicht te houden.
Want als jij bijvoorbeeld behoefte hebt aan verbinding met iemand en die ander heeft behoefte aan vrijheid, dan ontmoet je elkaar niet altijd in communicatie. Dat gaat vaak ten koste van ons gevoel van gelijkwaardigheid.

Respect en waardering

Ik hoor wel een eens roepen “we moeten respect voor elkaar hebben”.
Maar wat is respect? Sommigen willen bijvoorbeeld respect voor hun mening en daarmee hun gelijk halen, anderen willen flexibiliteit en ruimte voor hun mening.
Respect hebben zou je kunnen onderverdelen in drie stappen:

 • De eerste stap is elkaars mening, de verschillende visie en behoeften begrijpen.
 • De tweede stap is de behoefte van de ander accepteren en waarderen.
 • De derde stap betreft aansluiten en afstemmen op de behoefte van anderen zonder je eigen behoefte tekort te doen.

Door begrip, acceptatie, aansluiten en afstemmen ontvangen we respect voor collega’s. Die waardering over en weer, zorgt ervoor dat teamleden elkaar beter begrijpen en minder snel in een conflict verzeild raken. Dat scheelt tijd en stress!
En tja, de drie stappen bestaan niet voor niets uit werkwoorden. Ze nodigen uit om te doen, ze sporen aan tot actie.

platina regel

“De verbeeldingskracht, het kunnen doen alsof we in de schoenen van een ander staan, het vermogen ons voor te stellen wat iemand meemaakt die lijdt, is de basis van de ethiek. Om aan de universele wet van moraal te kunnen voldoen –wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet- moeten we een beroep doen op ons literaire en theatrale vermogen ons in te leven in iemand anders. Wat daarbij helpt is te weten in welk verhaal hij rondloopt.”

-Connie Palmen

Door welke bril kijk jij naar de werkelijkheid?

De verbeeldingskracht die Palmen benadrukt, brengt ons begrip voor anderen. Een belangrijke eerste stap naar respect voor elkaar, zoals we net zagen.
Je zou ‘verhaal’ kunnen zien als de ‘bril’ waardoor iemand naar de werkelijkheid kijkt. Die bril gaat over waar jij automatisch (en deels onbewust) aandacht aan geeft: het communicatiepatroon van je enneagramtype.
Het enneagram helpt ons afstemmen op de behoefte van die ander. Afstemmen op anderen wordt concreter met het enneagram. Ieder type kent veel specifieke thema’s die ze waardevol vinden. Als we hier over en weer rekening mee houden, ontstaat wederkerigheid en respect in onze communicatie. Dat optimaliseren van communicatie, verhoogt op iedere willekeurige werkdag de efficiëntie en het werkplezier.

Specifieke behoefte per type.

Welke attitude hebben bepaalde typen van een ander nodig om zich gehoord en gezien te voelen? Hoe kunnen we -communicatief gezien- ervoor zorgen dat we collega’s niet triggeren? We stemmen op mensen om ons heen respectvol af door rekening te houden met de volgende normen en waarden:

 • Type 1 – duidelijkheid, hoge normen en waarden en stiptheid
 • Type 2 – verbinding, waardering en gevoel van onmisbaarheid
 • Type 3 – applaus, zichtbaarheid en snelheid
 • Type 4 – gevoeligheid, verbondenheid en waardering voor hun authenticiteit
 • Type 5 – rust, ruimte, privacy en toont analytische kwaliteiten
 • Type 6 – zekerheid, anticiperende kwaliteiten en veiligheid
 • Type 7 – afwisseling, inspiratie, vrijheid en snelheid
 • Type 8 – stevigheid, rechtvaardigheid, actiegerichtheid en respect
 • Type 9 – gezien worden, harmonie, goede sfeer en tijd

Afstemmen op persoonlijke stijl

Je kunt het zien als een uitnodiging om af te stemmen op de persoonlijke stijl van mensen. Zo dragen we samen bij aan duurzame, efficiënte communicatie. Ik heb ervoor gekozen om slechts enkele kernthema’s per type te benadrukken. Dit kan de illusie wekken dat er niet meer informatie over ieder type te vinden is. Maar geloof me, na 12 jaar intensief in dit werk, leer ik nog wekelijks over de verschillen tussen mensen die op andere wijze naar de wereld kijken.

De schrijver beschouwt als de essentie van zijn vak: het ontdekken van de werkelijkheid.

-Connie Palmen

Dit blog sluit ik af met een korte reactie op bovenstaande quote van Connie Palmen. Je zou kunnen zeggen dat we de werkelijkheid allemaal anders bekijken. Dát onderkennen is wellicht juist ‘de werkelijkheid’, respectvol benaderen van de selectieve perceptie (:verschillende brillen) van onze collega’s vanuit begrip en waardering.

Gratis Timemanagement-challenge

Ik ben nieuwsgierig waar jij aanliep tegen vanzelfsprekendheden van collega’s. Wat ben jij beter van hen gaan begrijpen en waarderen? Wil je jouw antwoord met me delen het in onderstaand commentaarveld? Zo inspireer je anderen en realiseren we samen efficiënte communicatie voor meer werkplezier.

Om mijn dankbaarheid voor je input te tonen, stuur ik jou de

7-daagse challenge; Timemanagement

Met deze gratis challenge kun je zelf aan het werk. Aan de hand van zelfreflectievragen en oefeningen, ontwikkel je meer efficiëntie met als resultaat minder werkdruk en stress.

Bedankt voor je aandacht.
Op jouw professionele groei!

Delen via FacebookDelen via TwitterDelen via Google+Delen via LinkedInDelen via E-mail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

« »