Efficiënt & effectief communiceren

Wat is efficiënte communicatie waard?
Hierbij stil staan, brengt wellicht het besef dat inefficiënte communicatie veel productiviteit, geld en tijd vergt. Onbegrip of conflict kost veel energie van alle betrokkenen op de werkvloer. Dit vraagt om pragmatische oplossingen.Als oplossingen bestaan uit meer managers die blijven aansturen en ondersteunen, kan het voelen als water naar de zee dragen. Vergelijkbaar met aanhoudend voeren met meer vis: adviezen en oplossingen aandragen.

Een duurzame oplossing is werknemers zelf leren vissen! Een hengel leren hanteren om zelfstandig oplossingen te vinden. Waar kiest uw organisatie voor: vissen blijven geven of een hengel aanbieden om zelfsturing te vergroten?

Voor een hengel bent u aan het juiste adres. Communicatieverbetering is mijn missie vanwege de duurzaamheid en effectiviteit.

Ontwikkeling in efficiënte communicatie wordt mogelijk voor:

door middel van teambuilding, counseling of training.
Hiervoor bent u van harte welkom bij Teamkennis.

Aandachttraining binnen professionele ontwikkeling

Zelfrealisatie en zelfmanagement vormen de kern van professionele ontwikkeling; grip op je gedrag krijgen. 90% van gedrag wordt onderbewust aangestuurd, toont onderzoek aan. Geen wonder dat werknemers soms weinig grip op eigen functioneren hebben, tijd en taken glippen hen door de vingers. Verantwoordelijkheden worden niet (helemaal) waargemaakt en projecten niet altijd op tijd afgerond. Door stress die verlies aan grip oplevert, wordt individueel functioneren en samenwerking er helaas niet beter op…

Teamkennis - teamtraining
De methode van aandachttraining biedt een duurzame oplossing voor diverse uitdagingen in communicatie.
Aandachttraining is een krachtige combinatie van:

 • enerzijds oefeningen om meer begrip van vaste communicatieve patronen te krijgen, zelfkennis opdoen
 • anderzijds (mindfulness) technieken inzetten om grip te krijgen op valkuilen in communicatiepatronen.

De combinatie van ‘begrip en grip’ maakt dat medewerkers naast inzicht ook uitzicht krijgen. Door inzicht en gedetailleerde zelfkennis op te doen, ontstaat uitzicht: ruimte voor gedragsverandering en werkplezier. Aandachttraining is in dit proces de hengel waarmee werknemers de symbolische vis van zelfkennis voortdurend binnen hun bereik krijgen. Ze leren zelfstandig te vissen, zonder continu interventies van managers nodig te hebben.

Aandachttraining kenmerkt verschillende concrete vormen van mindfulness die tegenwoordig zeer succesvol binnen bedrijven wordt ingezet. Als stresspreventie en ter voorkoming van burn-out is het functioneel inzetbaar.
Het effect van aandachttraining:

  • Medewerkers worden zich bewust van hun gedrag en vaste communicatiepatronen.
  • Deze vergroting van bewustzijn maakt dat ze daadkrachtiger worden en beter kunnen prioriteren en helder keuzes maken.
  • Medewerkers leren zichzelf beter begrijpen en waarderen, met als gevolg minder strijd en conflict in communicatie.

Deze effecten versterken het resultaat om efficiënte, duurzame communicatie te bevorderen.

Doelstellingen en pijlers in efficiënte communicatie

In goed overleg met organisatie en team wordt bekeken welke training effectieve verbetering brengt in de huidige situatie. Vanwege allround ervaring van de trainer, behoort een training op maat altijd tot de mogelijkheden, afgestemd op de behoefte van het team.

5 pijlers beschrijven doelstellingen waar in professionele ontwikkeling bij Teamkennis de nadruk op kan liggen:

 • inzicht, begrip en zelfkennis
 • compassie en zelfwaardering
 • communicatie optimaliseren
 • timemanagement verbeteren
 • aandachttraining praktiseren

Voor iedere doelstelling is een passende training of langduriger traject beschikbaar
zowel op individueel niveau(= talentmanagement) of team niveau (= teammanagement).