Efficiënt & effectief communiceren

Wat is efficiënte communicatie in uw organisatie waard?
Hoeveel tijd, geld en productiviteit kosten inefficiënte communicatie u? Hierbij stil staan, brengt waarschijnlijk het besef dat inefficiëntie veel vergt. Dit vraagt om pragmatische oplossingen.

Daarvoor bent u aan het juiste adres. Communicatieverbetering is mijn missie vanwege de duurzaamheid en effectiviteit.

Ontwikkeling in communicatie wordt mogelijk voor:

 • individu (=teammanagement) en
 • groep (=talentmanagement),

door middel van teambuilding, counseling of training.
Hiervoor bent u hartelijk welkom bij Teamkennis.

Effectieve samenwerking

Hoe realiseren we effectieve samenwerking in teams? Ik hanteer hiervoor onder meer een klassiek, dynamisch en duurzaam instrument; het enneagram. Diverse -in dertig jaar tijd- opgedane technieken, modellen en methoden zet ik in waar nodig. Ik ben echter nooit een krachtiger en diepgaander instrument tegengekomen dan het enneagram;

 • Klassiek, omdat het een model is dat door de eeuwen heen steeds verder is ontwikkeld.
 • Dynamisch omdat de 9 typen veel invloeden kennen binnen het model. Invloeden waardoor we uiteindelijk komen tot 108 varianten.
 • Duurzaam omdat de 9 typen naast persoonlijkheidskenmerken tevens de diepste drijfveren beschrijft; de motivatie achter het gedrag. Dit maakt het model niet tot een quick-fix maar een blijvende gelegenheid tot ontwikkeling.

Met de plattegrond die het enneagram ons biedt, kunnen we onszelf, collega’s én klanten beter leren kennen. We leren de motivatie achter het gedrag van mensen begrijpen.
De stap van onbewust onbekwaam richting bewust bekwaam functioneren kan dan worden gezet.
Herkent u dat medewerkers verschillende vanzelfsprekendheden kunnen hebben? Dat medewerkers hun aandacht automatisch en eenzijdig ergens op richten? Wat zou het effect zijn van aandacht die automatisch gericht wordt op;

 • punctualiteit
 • verbinding
 • doelgerichtheid
 • emotie
 • privacy
 • waakzaamheid
 • variatie
 • duidelijkheid
 • harmonie
Teamkennis - teamtraining

Bewust bekwaam door doeltreffende methode

Je kunt zeggen dat de specifieke automatische aandacht maakt dat medewerkers een verschillende werkelijkheid ervaren. Medewerkers begrijpen elkaar niet altijd, vanuit hun eigen, persoonlijke vanzelfsprekendheden. Hierdoor ontstaan ruis in communicatie die ten koste gaat van effectieve samenwerking.
Als instrument kent het enneagram naast een psychologisch model ook een methode. Deze methode van aandachttraining brengt ons een oplossing voor uitdagingen in communicatie. Aandachttraining kenmerkt 9 vormen van mindfulness die tegenwoordig zeer succesvol binnen bedrijven wordt ingezet.
De stap naar efficiënt communiceren kan aan de hand van de methode van het enneagram worden gezet. Zo maken medewerkers gebruik van hun volledig potentieel ten behoeve van optimaal functioneren in uw organisatie.